Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/132.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

An liceat novo Episcopo baculum pastorale tradere intra ritum ingressus in Diocesim?

℟. Negative.

Ritum, quo possessionem suae diocesis capit Episcopus, qui ab alia Ecclesia translatus est vel ordinationem episcopalem in sua cathedrali ecclesia non acceperit, Caeremoniale Episcoporum particulatim praescribit. In dicto ritu nullum locum habet traditio novo Episcopo baculi pastoralis. Episcopus enim possessionem capit essentialiter vi proclamationis Litterarum Apostolicarum et momento quo Episcopus in sua cathedra sedet.

Nam, Caeremoniale Episcoporum, sive ad n. 1135, ubi de Episcopi ordinatione tractatur, sive ad n. 1143, circa Episcopi receptionem in sua Cathedrali ecclesia, in lucem ponit receptionem lectioni Litterarum Apostolicarum coniungi et constitutioni Episcopi in cathedra eius.

Ad n. 1145, insuper, sic clare dicitur: « Si vero ipse Metropolita introducit Episcopum in eius ecclesiam cathedralem, tunc ad ianuam ecclesiae ipse praesentat Episcopum primae dignitati capituli et praesidet processioni introitus, ad cathedram salutat populum et requirit ut ostendantur et legantur Litterae apostolicae. Quibus lectis, et post acclamationem populi, Metropolita invitat Episcopum ad sedendum in cathedra. Deinde Episcopus surgit et canitur: Glória in excélsis secundum rubricas ».

Si Episcopus nondum episcopalem ordinationem receperit, traditio baculi pastoralis pars constituit ipsius ritus ordinationis, ut in Pontificali Romano dicitur (Ord. Episc. n. 90).

Whether it is permitted to hand over the pastoral staff to a new Bishop within the rite of entrance into the Diocese?

℟. In the negative.

The Ceremonial of Bishops prescribes the rite by which a Bishop who has been transfered from another Church or who has not received episcopal ordination in his cathedral takes possession of his diocese. In the aforesaid rite, the handing over of the pastoral staff to the new Bishop has no place. The Bishop, rather, takes possession essentially by force of the proclamation of the Apostolic Letter and the moment in which he sits in his cathedra.

For, the Ceremonial of Bishops, whether with regard to n. 1135 where it deals with the ordination of a Bishop or n. 1143 about the reception of a Bishop in his Cathedral church, puts the emphasis on the reading of the Apostolic Letter together with the situating of the Bishop in his cathedra.

With regard to n. 1145 above, it clearly says: « If, however, the Metropolitan himself brings the Bishop into his cathedral church, he presents the Bishop at the door of the church to the highest-ranking member of the chapter and presides at the entrance procession; at the cathedra he greets the people and requires that the apostolic Letter be shown and read. When it has been read, and after the acclamation of the people, the Metropolitan invites the Bishop to be seated in the cathedra. Then the Bishop rises and sings Glória in excélsis according to the rubrics ».

If the Bishop has not yet received episcopal ordination, the handing over of the pastoral staff constitutes part of the rite of ordination itself, as it says in the Roman Pontifical (Ord. Episc. n. 90).

Notitiae 46 (2009): 622bishop, pastoral staffPDF of Notitiae 46 (2009): 622