Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/137.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

25. Quaenam est vera significatio ritus offertorii?
Dicitur in descriptione offertorii Missae loqui tantummodo de praeparatione donorum, eorumque depositione in altare, de oblatis a fidelibus latis pro Ecclesia et pauperibus, nihil vero de oblatione sacrificii.

Resp.: Ipsa historia ritum offertorii esse actionem sacrificii praeparatoriam docet, in qua a sacerdote celebrante et ministris dona colliguntur a fidelibus oblata. Haec sunt elementa celebrationis (panis et vinum) et alia dona Ecclesiae atque pauperibus destinata. Talis significatio « praeparationis » semper peculiaritas propria offertorii habita est, etsi formulae minus apte hoc ostendebant et magis de sacrificio loquebantur. Novus ritus hanc peculiarem notam in splendidorem lucem ponit, sive mediante activa participatione fidelium in praesentatione donorum sive mediantibus formulis quae a celebrante proferuntur in depositione supra altare elementorum celebrationis eucharisticae.

25. What is the true significance of the offertory rite?
It is said that in the description of the offertory of the Mass it speaks only of the preparation of the gifts, and of their placement upon the altar, of the offerings brought up by the faithful for the Church and the poor, but that there is nothing about the offering of the sacrifice.

Resp.: History itself teaches that the rite of the offertory is an action preparatory to the sacrifice, in which gifts offered by the faithful are collected by the priest celebrant and the ministers. These are the elements for the celebration (bread and wine) and other gifts destined for the Church and the poor. This significance of « preparation » has always been held as the proper character of the offertory, even if the formulas did not show this well and spoke more of sacrifice. The new rite places this particular note in clearer light, both by means of the active participation of the faithful in the presentation of the gifts and also by means of the formulas which are recited by the celebrant in placing the elements for eucharistic celebration upon the altar.

Notitiae 6 (1970): 37, n. 25offertory, participatio actuosaPDF of Notitiae 6 (1970): 37