Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/138.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

26. Offertorialis ritus ob suppressionem orationum, quae oblationem panis ac vini comitabantur, nonne videtur pauper factum esse?

Resp.: Nullo modo. Preces antiquae: « Suscipe, sancte Pater ... » « Offerimus tibi, Domine » genuinam significationem rituum « offertorialium » minime exprimebant, sed tantummodo anticipabant conceptum verae ac propriae oblationis sacrificii, quae in prece eucharstica post consecrationem proprie habetur, quando Christus uti victima supra altare praesens fit. Novae formulae modo simplici et clariore ostendunt glorificationem Dei, qui est fons omnium rerum et omnium donorum, quae hominibus dantur; aperte inducunt significationem actionis, quae illic agitur; bene valorem humani laboris, qui omnia humana comprehendit, immittit in Christi mysterium. Et ideo offertorialis ritus tali explicata doctrina refertus est et luce clariore splendescit.

26. Doesn't the offertory rite seem to have been impoverished by the suppression of the orations which used to accompany the offering of the bread and wine?

Resp.: In no way. The old prayers: « Suscipe, sancte Pater ... » and « Offerimus tibi, Domine » hardly expressed the genuine meaning of the « offertory » rites but only anticipated the concept of the true and proper offering of the sacrifice which is properly found in the eucharistic prayer after the consecration when Christ is present on the altar as a victim. The new formulas show in a simple and clearer way the glorification of God, who is the source of all things and all gifts which are given to men; they openly indicate the meaning of the action which takes place there; it immerses the value of human labor, which includes everything human, into the mystery of Christ. And thus the offertory rite has been imbued with the doctrine thus explained and shines with a clearer light.

Notitiae 6 (1970): 37–38, n. 26offertoryPDF of Notitiae 6 (1970): 37–38