Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/150.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

4. Utrum cerei seu candelae, quae in celebratione Missae super candelabra accensae ponendae sunt, congrua parte cerae apum vel olei olivarum aliarumque plantarum confici debeant.

℟. Institutio generalis Missalis romani cereos pro Missa praescribit « venerationis et festivae celebrationis causa » (nn. 79, 169), attamen nihil presius determinat circa materiam quibus confici debent, nisi pro lampade iuxta tabernaculum ponenda, quae oleo vel cera nutrienda est (cf. De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda generalia, n. 11).

Ergo valet pro cereis durante Missa accendendis facultas qua gaudent Conferentiae Episcopales seligendi materias aptas pro sacra supellectile, dummodo sint nobiles ac dignae iuxta mentem cuiusve populi et usui sacro apte respondeant. In cereis usui liturgico destinatis conficiendis materias [sic] adhibeantur quibus obtineri possit flamma viva, non fumosa nec faetida neque tobaleae aut stratus maculentur. Insuper ut rei veritas et plenior significatio lucis habeatur, vitandae sunt lampades vi electrica accensae.

4. Whether the candles which are to be placed upon candlestands and lighted in the celebration of Mass have to be made from an appropriate amount of beeswax or of olive oil or the oil of other plants.

℟. The Institutio generalis Missalis romani prescribes candles for Mass « venerationis et festivae celebrationis causa » (nn. 79, 169), but it does not make any more precise determination concerning the material from which they should be made, except for the lamp to be placed near the tabernacle, which should burn oil or wax (cf. De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda generalia, n. 11).

Therefore the faculty which the Episcopal Conferences enjoy of selecting appropriate materials for sacred furnishings applies also to candles lighted during Mass, as long as they are noble and worthy in the estimation of each people and correspond appropriately to sacred use. In making candles destined for liturgical use, materials should be used which produce a living flame without excess smoke or unpleasant odor and without staining the altar cloths. Moreover, in order to provide for the truth of the matter and the fuller significance of light, electric lights should be avoided.

Notitiae 10 (1974): 80, n. 4candlesPDF of Notitiae 10 (1974): 80