Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/201.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

Positio manuum

13. Immixtione peracta, durante oratione Domine Iesu Christe vel Perceptio Corporis, nonnulli celebrantes manus iunctas super altare adhuc imponunt atquae, capite inclinato, textum orationis secreto proferunt. Estne modus iste adhuc servandus?

Resp.

Vestigia rituum antiquorum iterum his in rebus deprehenduntur. Ad dubium solvendum attendendae sunt semper normae OM, cura habita ne quid adiungatur et principio a Summo Pontifice Jonanne XXIII humaniter dato etiam hac vice prae oculis habito: « Contorta et difficilia, simplicia reddite; simplicia autem nolite perturbare ».

Vetus Ritus servandus revera circa hanc orationem ita indicabat (X, 3): Tunc manibus iunctis super altare positis, oculisque ad Sacramentum intentis, inclinatus dicit secreto ... OM Pauli VI (n. 132) pressius definit quod in n. 114 dicitur IGMR: « Sacerdos, deinde, manibus iunctis, dicit secreto ». Quapropter celebrans positione erecta stat, manibus ante pectus iunctis.

The position of the hands

13. After the completion of the commingling, during the prayer Lord Jesus Christ or the May the Partaking of the Body, some celebrants still place their hands joined over the altar and, with their head bowed, proclaim the text of the prayer quietly. Is this manner still to be observed?

Resp.

Traces of the older rites can again be found in these matters. To resolve the doubt, the norms of the OM should always be attended to, with care taken that nothing is added on and with the principle kindly given by Pope John XXIII, kept before one's eyes also in this case: « Make complicated and difficult matters simple, and do not disturb what is simple ».

The old Ritus servandus used to indicate with respect to this prayer (X, 3): Then bowed with his joined hands placed upon the altar, and his eyes intent upon the Sacrament, he says quietly ... OM Pauli VI (n. 132) more precisely defines what is said in n. 114 of the IGMR: « The celebrant then says with hands joined ». For this reason, the celebrant stands upright with hands joined before his breast.

Notitiae 14 (1978): 537–538, n. 13communion, gestures, hermeneuticsPDF of Notitiae 14 (1978): 537–538