Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/208.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

DUBIUM AD « ORDINEM MISSAE »

Ad offertorium Missae communitatis, nonnulii (religiosi, religiosae, laici) deferunt ad altare panem et vinum consecrandum, quae dona a sacerdote celebrante accipiuntur. Omnes coetum participantes processionem, qua dona afferuntur, una simul comitantur et circum altare sistunt usque ad communionem.

Modus hic agendi estne conformis spiritui litterae et Missalis Romani?

℟. Certo certius celebratio eucharistica actus est communitatis, qui a cunctis coetus liturgici membris peragitur. Nihilominus unusquisque habere necnon servare debet locum suum et munus ipsi proprium: « quisque sive minister sive fidelis, munere suo fungens, solum et totum id agat, quod ad ipsum ex rei natura et normis liturgicis pertinet » (« Sacrosanctum Concilium », n. 28).

In liturgia eucharistica peragenda solus celebrans qui praesidet manet ad altare; coetus participantium locum tenet in ecclesia extra presbyterium quod celebranti vel concelebrantibus et ministris servatur.

DOUBT CONCERNING THE « ORDER OF MASS »

At the offertory of a community Mass, some (religious men and women, lay persons) bring the bread and wine to be consecrated to the altar, and these gifts are accepted by the celebrating priest. Everyone in the group goes along with those who takes part in the procession bringing the gifts forward, and they stand around the altar until Communion.

Is this behavior in conformity with the letter and the spirit of the Roman Missal?

℟. Most certainly the Eucharistic celebration is an act of the community, which is carried out by all the members of the liturgical assembly. Yet each person ought to have and keep to his own place and the role proper to himself: « each minister or member of the faithful, performing his own role, should exercise solely and completely what pertains to him according the nature of the matter and the liturgical norms » (« Sacrosanctum Concilium », n. 28).

In carrying out the Eucharistic liturgy, only the celebrant who is presiding remains at the altar; the group of participants belongs in the church outside of the sanctuary, which is reserved for the celebrant or concelebrants and the ministers.

Notitiae 17 (1981): 61gathering around the altar, offertory, sanctuaryPDF of Notitiae 17 (1981): 61