Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/210.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

De homilia

Homilia, qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur, ut pars liturgiae verbi saepius et inde a Constitutione liturgica Concilii Vaticani II potissimum est commendata, immo pro aliquibus casibus praescribitur. Ab ipso qui praeest de more habenda, homilia in Missae celebratione eo tendit ut nuntiatum Dei verbum una cum liturgia eucharistica fiat « quasi annuntiatio mirabilium Dei in historia salutis seu mysterio Christi ». Etenim mysterium paschale Christi quod lectionibus et homilia nuntiatur, per Missae sacrificium exercetur. Christus autem in Eccelsiae suae praedicatione praesens semper adest et operatur.

Homilia igitur sive verbum Scripturae sacrae nuntiatum sive alium liturgicum textum explicet, communitatem fidelium ad Eucharistiam actuose celebrandam ducere debet, ut « vivendo teneant quod fide perceperunt ». Hac viva expositione Dei verbum, quod legitur, et celebrationes Ecclesiae, quae peraguntur, maiorem efficacitatem acquirere possunt, si homilia revera sit fructus meditationis, apte parata, non nimis protracta nec nimis brevis, et si in ea ad omnes praesentes, etiam pueros et incultos, attendatur.

(Ex n. 24 Praenotandorum Ordinis Lectionum Missae, editio typica altera 1981, p. xxi).

On the homily

The homily, by which, through the course of the liturgical year, the mysteries of faith and norms of Christian life are set forth from the sacred text, as part of the Liturgy of the Word has been recommended often and especially since the liturgical constitution of the Second Vatican Council, and indeed is prescribed in some cases. The homily in the celebration of Mass is customarily to be given by the one who presides by virtue of the fact that it shows how the word of God which has been proclaimed becomes together with the eucharistic liturgy « a kind of proclamation of the wonders of God in salvation history or the mystery of Christ ». And also the Paschal Mystery of Christ, which is announced by the readings and homily, is exercised through the sacrifice of the Mass. Christ, moreover, in the preaching of his Church, is always present and at work.

The homily, therefore, whether it explains the word of sacred Scripture that has been proclaimed or another liturgical text, ought to lead the community of the faithful to celebrate the Eucharist actively, so that « they may hold in their manner of life what they have grasped by faith. ». By this living explanation of the Word of God, which is read, the celebrations of the Church, which are carried out, can also acquire a greater efficacy if the homily is truly the fruit of meditation, aptly prepared, neither excessively drawn out nor too brief, and if it is attentive to the needs of all those present, even children and the uninstructed.

(Ex n. 24 of the Praenotanda Ordinis Lectionum Missae, editio typica altera 1981, p. xxi).

Notitiae 19 (1983): 834homily, participatio actuosaPDF of Notitiae 19 (1983): 834