Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/226.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

An liceat Pretiosissimum Sanguinem Christi pro adoratione eucharistica ostendere.

Negative et ad mentem.

Mens est: expositio sanctissimae Eucharistiae, iuxta normas librorum liturgicorum, fieri potest, sive cum pyxide sive cum ostensorio (De sacra communione et de cultu mysterii Eucharistici extra Missam, n. 82), salva doctrina Ecclesiae, quae docet sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum esse et sumi.

Normae vigentes omnino prohibent asservationem Pretiosissimi Sanguinis Christi post Missam celebratam, sicut legitur in Instructione Inaestimabile donum (1970), n. 14: « Vinum consecratum ex contrario statim post communionem sumi debet neque asservari licet. Attendatur autem, ut sola consecretur vini copia ad communionem necessaria ». Idem requiritur etiam ab Institutione Generali Missalis Romani (tertia editio typica), nn. 163, 182, 247, 249, et ab Instructione Redemptionis Sacramentum (2004), n. 107.

Ius permittit, ut, in casu necessitatis a Codice Iuris Canonici (can. 925) descripto, aegroto, qui ob infirmitatem Eucharistiam sub specie panis sumere nequit, sub specie tantummodo vini communicare liceat. Hoc in casu aut Missa ad normam iuris in loco celebratur, ita ut sacerdos statim Sanguinem Christi ministrare possit, aut Pretiosissimus Sanguis post Missam in ecclesia vel oratorio celebratam in vaso opportune obtuto in tabernaculo asservatur. Quod autem, cum sit casus necessitatis, nullomodo ordinarium consideretur. Insuper, ne speciem vini consecrati corrumpatur, communionem necesse est fieri intra breve tempus.

Ecclesia vitat Pretiosissimi Sanguinis asservationem praesertim ob periculum repentinae et inevitabilis corruptionis speciei vini atqui ob difficultatem Sanctissimum sub illa specie pro aegroti communione sine discrimine afferendi atque versandi.

A fortiori, igitur, non licet asservare vel ostendere Pretiosissimum Sanguinem Christi pro adoratione Sanctissimi Sacramenti, sive per se sive una cum sacra hostia consecrata. Insuper, reprobandus est usus ostensoria conficiendi vel adhibendi, in quibus sit vasus ad Sanguinem Christi accipiendum.

Whether it is permitted to expose the Most Precious Blood of Christ for eucharistic adoration.

In the negative and with a rationale.

The rationale is: the exposition of the most holy Eucharist, according to the norms of the liturgical books, can be done with a ciborium or ostensory (De sacra communione et de cultu mysterii Eucharistici extra Missam, n. 82), in keeping with the doctrine of the Church which teaches that under either species alone the whole and complete Christ and the true sacrament is and is received.

The norms currently in force altogether forbid the reservation of the Most Precious Blood of Christ after the celebration of Mass, as can be read in the Instruction Inaestimabile donum (1970), n. 14: « The consecrated wine, on the contrary, should be consumed immediately after communion and may not licitly be reserved. Care must be taken, however, that only enough wine is consecrated as is necessary for communion ». The same is also required by the Institutio Generalis Missalis Romani (tertia editio typica), nn. 163, 182, 247, 249, and by the Instruction Redemptionis Sacramentum (2004), n. 107.

The law permits that in the case of necessity described by the Code of Canon Law (can. 925), it is permitted to give Communion under the species of wine alone to a sick person who on account of the infirmity cannot receive the Eucharist under the species of bread. In this case, either Mass is celebrated in the place, according to the norm of law, so that the priest can administer the Blood of Christ at once, or the Most Precious Blood is reserved in a properly sealed vessel in the tabernacle after Mass is celebrated in a church or oratory. Because this is a case of necessity, however, it should nowise be considered an ordinary occurrence. Moreover, so that the species of consecrated wine will not be corrupted, it is necessary that Communion be administered within a short time.

The Church avoids reserving the Most Precious Blood especially because of the danger of the quick and unavoidable corruption of the species of wine and because of the difficulty of carrying transporting the Most Holy Sacrament under that species for the Communion of the sick without accident.

All the more, therefore, is it not permissible to reserve or expose the Most Precious Blood of Christ for adoration of the Most Holy Sacrament, whether by itself or together with the sacred consecrated host. Moreover, the practice is reprobated of making or using ostensories in which a vessel for the Blood of Christ can be placed.

Notitiae 43 (2007): 182–183adoration, precious bloodPDF of Notitiae 43 (2007): 182–183