Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/23.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

Utrum liceat Episcopo concelebrare in occasione iubilaei sacerdotis cuiusdam, ita ut inter presbyteros se collocet et locum celebrantis principalis cedat presbytero qui iubilaeum celebrat?

℟. Negative.

Norma liturgica vigens, quae principium theologicum in sapientia Patrum radicatum tradit, necessitatem omni cum evidentia confirmat ut Episcopus celebrationi praesit, sive ipse celebret Eucharistiam sive non.

Caeremoniale Episcoporum, enim, ad n. 18 dicit « In quavis altaris communitate, sub Episcopo sacro ministerio congregata, exhibetur symbolum illius caritatis et unitatis Corporis mystici, sine qua non potest esse salus. Maxime proinde convenit, ut quando Episcopus alicui actioni liturgicae interest, ubi populus est congregatus, ipse utpote plenitudine sacramenti Ordinis insignitus, celebrationi praesit. Quod fit non ad sollemnitatem exteriorem ritus augendam, sed ad significandum vividiore luce mysterium Ecclesiae. Decet etiam Episcopum presbyteros sibi celebratione consociare. Si vero Episcopus Eucharistiae praesideat quin celebret, ipse liturgiam verbi moderetur et Missam ritu dimissionis concludat ».

Tamen, « ob iustam causam Missae intersit quin tamen eam celebret, praestat, nisi alius Episcopus sit celebraturus, ipsum celebrationi praesidere, saltem liturgiam verbi celebrando et populum in fin [sic] benedicendo. Quod valet praesertim de iis celebrationibus eucharisticis in quibus ritus aliquis sacramentalis vel consecrationis aut benedictionalis peragendus sit » (n. 175). In hoc casu Episcopus Missam participet « mozeta et rocheto indutus, non tamen in cathedra, sed loco aptiore pro ipso parato » (n. 186).

Whether it is permissible for a Bishop to concelebrate on the occasion of the jubilee of a certain priest such that he takes a place among the presbyters and yields the place of principal celebrant to the presbyter who is celebrating his jubilee?

℟. In the negative.

The liturgical norm in force, which carries with it a theological principle rooted in the wisdom of the Fathers, confirms with all evidence the necessity that the Bishop preside at the celebration, whether he celebrates the Eucharist or not.

The Ceremonial of Bishops in n. 18 says « In every community of the altar gathered together under the Bishop as its sacred minister, the symbol of that charity and unity of the mystical Body, without which there can be no salvation, is shown. It is most fitting, therefore, that when the Bishop is present at a particular liturgical action, where the people is gathered, that he, as the one signed with the fullness of the sacrament of Order, presides at the celebration. This is not done to increase the exterior solemnity of the rite but to signify in a more vivid light the mystery of the Church. It is fitting also that the Bishop should join presbyters with himself in the celebration. If, however, the Bishop presides at the Eucharist but does not celebrate it, he himself takes charge of the liturgy of the word and concludes the Mass with the rite of dismissal ».

Nevertheless, « for a just cause he may be present at a Mass but not celebrate it, it is preferable, unless another Bishop is to celebrate, that he preside at the celebration, at least by celebrating the liturgy of the word and blessing the people at the end. This counts especially with regard to those eucharistic celebrations in which some sacramental rite or rite of consecration or blessing is to take place » (n. 175). In this case, the Bishop participates at Mass « dressed in mozeta and rochet, not in the cathedra but in a more suitable place prepared for him » (n. 186).

Notitiae 46 (2009): 170bishop, celebrant, jubilee, presiderPDF of Notitiae 46 (2009): 170