Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/260.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

Utrum liceat sacerdoti celebranti omittere proprio marte unam vel alteram ex orationibus dictis praesidentialibus, collectam scilicet vel orationem super oblata vel orationem post Communionem?

Resp. NEGATIVE. Licet in celebratione Missae primum locum Prex eucharistica obtineat, oratio collecta, super oblata et post communionem magni sunt momenti, quia a sacerdote, qui coetui fidelium personam Christi gerens praeest, ad Deum diriguntur nomine totius plebis sancate et omnium circumstantium. Quorum natura « praesidentalis » exigit ut clara et elata voce proferantur et ab omnibus cum attentione auscultentur. Quod ad orationem «collectam» attinet, indoles per eam celebrationis exprimitur et precatio verbis sacerdotis ad Deum Patrem, per Christum in Spiritu Sancto, dirigitur. Oratio vero super oblata praeparationem donorum concludit et Precem eucharisticam praeparat. In oratione autem post Communionem, sacerdos pro fructibus mysterii celebrati deprecatur. His tribus orationibus populus se coniungens, illisque assentiens, acclamatione « Amen » suam facit orationem. Magni ideo momenti in structura Missae, voluntates et proposita exprimentes, christifidelibus faciliter accessibiles videntur. Qua de cause, iuxta normas in Missali Romano promulgatas, supradictae orationes minime omitti possunt. Sacerdos autem qui illas omittit, abusum non parvi momenti patrat.

Notitiae 33 (1997): 138collect, post communion, super oblataPDF of Notitiae 33 (1997): 138