Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/266.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 44/13/L

DECRETUM

Vitae et regni ianua, Baptismus est sacramentum fidei, quo homines incorporantur unicae Christi Ecclesiae, quae in Ecclesia catholica subsistit, a Successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata.

Unde Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum visum est variationem quandam in editionem typicam alteram Ordinis Baptismi Parvulorum inducere, eo ut in eodem ritu melius in lucem ponatur tradita doctrina de munere et officio Matris Ecclesiae in sacramentis celebrandis. Dicasterium proinde ea, quae sequuntur, disponit:

Ordo Baptismi Parvulorum in posterum sic recitet:

1. "41. Deinde celebrans prosequitur dicens:

N. …, N. (vel Filioli), magno gaudio Ecclesia Dei vos excipit. In cuius nomine ego signo vos signo crucis; et parentes vestri (patrinique) post me eodem signo Christi Salvatoris vos signabunt.

Et signat ununquemque parvulum in fronte, nihil dicens. Postea invitat parentes et, si opportunum videtur, patrinos, ut idem faciant".

2. "79. Deinde celebrans prosequitur dicens:

N. …, magno gaudio Ecclesia Dei te excipit. In cuius nomine ego signo te signo crucis; et parentes tui (patrinique vel et matrina) post me eodem signo Christi Salvatoris te signabunt.

Et signat parvulum in fronte, nihil dicens. Postea invitat parentes et, si opportunum videtur, patrinum (matrinam), ut idem faciant".

3. "111. Celebrans prosequitur dicens:

Filioli, magno gaudio Ecclesia Dei vos excipit. In cuius nomine ego signo vos signo crucis. Producit signum crucis super omnes infantes simul, et ait:

Et vos, parentes (vel patrini), infantes in fronte signate signo Christi Salvatoris.

Tunc parentes (vel patrini) signant parvulos in fronte".

4. "136. Catechista prosequitur dicens:

Filioli, magno gaudio Ecclesia Dei vos excipit. In cuius nomine ego signo vos signo crucis.

Producit signum crucis super omnes infantes simul, et ait:

Et vos, parentes (vel patrini), infantes in fronte signate signo Christi Salvatoris.

Tunc parentes (vel patrini) signant parvulos in fronte".

5. "170. Deinde celebrans prosequitur dicens:

N. …, magno gaudio Ecclesia Dei, cum parentibus tuis gratias agens, te excipit testificaturque te iam ad Ecclesia fuisse receptum. In cuius nomine ego signo te signo Christi, qui tibi in Baptismate vitam largitus est et Ecclesiae suae te iam aggregavit. Et parentes tui (patrinusque vel et matrina) post me eodem signo crucis te signabunt.

Et signat infantem in fronte, nihil dicens; postea invitat parentes et, si opportune videtur, patrinum, ut idem faciant".

Ego infrascriptus Congregationis Praefectus, haec Summo Pontifici Benedicto XVI exposuit, qui, in audientia die 28 mensis ianuarii 2013 eidem concessa, textum praesentem editionis typicae alterae Ordinis Baptismi Parvulorum modo sopradicto posthac variari benigne statuit.

Quae statuta de Ordine Baptismi Parvulorum statim ab omnibus, ad quos spectant, serventur et inde a die 31 mensis martii 2013 plenum habeant vigorem.

Curae autem Conferentiarum Episcopalium committitur ut variationes, in Ordine Baptismi Parvulorum factae, in editiones eiusdem Ordinis lingua vernacula apparandas inducant.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 22 mense februarii 2013, in festo Cathedrae sancti Petri Apostoli, datum.

Antonius Card. Cañizares Llovera, Praefectus

Arturus Roche, Archiepiscopus a Secretis

(This is an unofficial translation, especially with regards to the variations themselves.)

CONGREGATION FOR DIVINE WORSHIP AND THE DISCIPLINE OF THE SACRAMENTS

Prot. N. 44/13/L

DECREE

The gate of life and of the kingdom, Baptism is the sacrament of the faith by which men and women are incorporated in the one Church of Christ, which subsists in the Catholic Church, governed by the Successor of Peter and the Bishops in communion with him.

Whence at the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments it has been seen fit to introduce a certain variation to the second typical edition of the Order of Baptism for Children, with the aim that in the same rite the teaching handed down about the office and obligation of Mother Church may be placed in a better light in future celebrations of the Sacraments.

In future let the Order of Baptism for Children read as follows:

1. “41. After this the celebrant continues, saying:

Nn. and N. (or My dear children), with great joy the Church of God receives you. In her name I sign you with the sign of the cross; and with this sign of Christ the Saviour your parents (and godparents) will sign you after.

And he signs each of the children on the forehead, saying nothing. Then he invites the parents and (if it seems appropriate) the godparents to do the same.”

2. “79. After this the celebrant continues, saying:

N., with great joy the Church of God receives you. In her name I sign you with the sign of the cross; and with this sign of Christ the Saviour your parents (and godfather / godmother) will sign you after.

And he signs the child on the forehead, saying nothing. Then he invites the parents and (if it seems appropriate) the godfather or godmother to do the same.”

3. “111. The celebrant continues, saying:

My dear children, with great joy the Church of God receives you. In her name I sign you with the sign of the cross.

He makes the sign of the cross over all the children together, and says:

And you, parents (or godparents), with this sign of Christ the Saviour sign the children on the forehead.

Then the parents (or godparents) sign the children on the forehead.”

4. “136. The catechist continues, saying:

My dear children, with great joy the Church of God receives you. In her name I sign you with the sign of the cross.

He or she makes the sign of the cross over all the children together, and says:

And you, parents (or godparents), with this sign of Christ the Saviour sign the children on the forehead.

Then the parents (or godparents) sign the children on the forehead.”

5. “170. After this the celebrant continues, saying:

N., with great joy the Church of God, giving thanks with your parents, receives you and solemnly asserts you to have already been taken in by the Church. In her name I sign you with the sign of Christ, who in Baptism has given you the gift of life and included you already in his Church. And with this sign of the cross your parents (with your godfather / godmother) will sign you after.

And he signs the child on the forehead, saying nothing. Then he invites the parents and (if it seems appropriate) the godfather or godmother to do the same.”

The Supreme Pontiff Benedict XVI has set forth these things and, in an audience granted to me (the undersigned Prefect of the Congregation) on 28 January 2013, benevolently decides for the present text of the second typical edition of the Order of Baptism for Children to be henceforth amended in the aforementioned manner.

Let these provisions on the Order of Baptism for Children be immediately kept by all to whom they are concerned, and hence let them have full force from 31 March 2013.

Care, moreover, is entrusted to Conferences of Bishops that the variations made to the Order of Baptism for Children be introduced for ready use in their vernacular editions of the rite.

All things to the contrary notwithstanding.

Given from the offices of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, on 22 February 2013, the Feast of the Chair of Saint Peter the Apostle.

Antonio Card. Cañizares Llovera, Prefect

Arthur Roche, Archbishop Secretary

Notitiae 49 (2013): 54–56baptism, ritePDF of Notitiae 49 (2013): 54–56