Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/62.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

3. In casu quo presbyter qui, parvo adstante coetu, celebret, sine sede celebranti destinata ac sine loco proprio pro Liturgia verbi peragenda, potestne sacerdos:
a) ad altare permanere durante ipsa Liturgia Verbi?
b) ponere Missale in latere dextro vel in medio altaris
c) quodnam latus sinistrum vel dexterum altaris nuncupatur?

Resp.
a) Normae liturgicae vigentes, plane distinguunt ab altari locum verbi proclamandi (IGMR, 257-272). Si loca nondum aptata sunt iuxta instauratam Liturgiam — quod sine mora fieri debet — opus est saltem sedem pro celebrante et pluteum mobilem pro lectore disponere. Ubi ipse celebrans lector esse debeat, praesertim pro Evangelio, proclamet ex pluteo mobili. In casu perraro, quo ne scamnum quidem poni possit, presbyter potest ad altare consistere, Missali et Lectionario super altaris « legile » exstantibus.
b) Hoc « legile » manifeste collocari debet in loco aptiore ad celebrantis lectionem, verbi gratia in medio altaris. Usus collocandi « legile » in latere sinistro pervenit ab aetate qua calix ab initio Missae erat in medio altaris. Quod quidem nunc, post instaurationem liturgicam, minime obtingit, cum calix collocetur in abaco, extra altare.
c) Nuncupatur altaris latus sinistrum quod a sinistra, dextrum quod a dextra celebrantis est.

3. In the case where a priest celebrates with a small group assisting, without a seat designated for the celebrant and without a proper place to carry out the Liturgy of the word, can the priest:
a) remain at the altar during the Liturgy of the Word itself?
b) place the Missal on the right side or in the middle of the altar
c) which side of the altar is called the left or the right?

Resp.
a) The liturgical norms in force plainly distinguish the place for proclaiming the word from the altar (IGMR, 257-272). If places have not yet been rendered adequate as regards the reformed Liturgy — which should be done without delay — it is necessary to set up at least a seat for the celebrant and a movable lectern for the lector. Where the celebrant himself has to be the reader, especially for the Gospel, he should proclaim [the reading] from the movable lectern. In the case given in which not even a bench can be set up, the priest can remain at the altar with the Missal and the Lectionary on a « book stand » on the altar.
b) This « book stand » should manifestly be located in a place more suitable for the reading of the celebrant, for example, in the middle of the altar. The practice of setting the « book stand » on the left side of the altar has come to us from the age when the chalice was in the middle of the altar from the beginning of Mass. But now, after the restoration of the liturgy, this is hardly necessary, since the chalice is placed on the credence table away from the altar.
c) The side that is on the left of the celebrant is called the left side of the altar, the right that which is on his right.

Notitiae 14 (1978): 302, n. 3altar, ambo, lectionary, location, readingsPDF of Notitiae 14 (1978): 302