Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/68.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

Utrum, in Sancta Communione sub utraque specie distribuenda, liceat christifidelibus ad Sacramentum Eucharistiae accedere, ipsis particulam, quam in manibus acceperunt, in calice a sacerdote vel a diacono sustento intingentibus?

℟. Negative.

Institutio Generalis vero editionis typicae tertiae Missalis Romani explicate affirmat: « Sacerdos deinde accipit patenam vel pyxidem, et accedit ad communicandos, qui de more processionaliter appropinquant. Non licet ipsis fidelibus panem consecratum neque calicem sacrum per semetipsos accipere eo minus de manu in manum inter se transmittere. Fideles communicant genuflexi vel stantes, prout Conferentia Episcoporum statuerit. Cum autem stantes communicant, commendatur ut debitam reverentiam, ab iisdem normis statuendam, ante susceptionem Sacramenti faciant » (n. 160); cui adiungit quod hoc in casu: « Si Communio calicis fit per intinctionem, communicandus, patinam sub ore tenens, accedit ad sacerdotem, qui vas cum sacris particulis tenet et ad cuius latus sistit minister qui calicem sustinet. Sacerdos hostiam accipit, partem eius in calicem intingit et eam ostendendo dicit: Corpus et Sanguis Christi; communicandus respondet: Amen, a sacerdote Sacramentum ore recipit, ac postea recedit » (n. 287).

Praeterea, abusus censendus est modus ille, quo fideles in manu particulam iam in Pretiosissimo Sanguine Christi intinctam recipiant.

Whether, in distributing Holy Communion under both species, it is permissible for Christ's faithful to approach the Sacrament of the Eucharist and dip for themselves a particle which they have received in the hand into a chalice held by a priest or deacon?

℟. In the negative.

The General Instruction of the third typical edition of the Roman Missal explicitly affirms: « Then the priest takes the paten or the ciborium and goes to those who are to receive Communion, who customarily approach after the manner of a procession. It is not permissible for the faithful to take the consecrated bread or the sacred chalice by themselves and still less to pass them hand to hand among themselves. The faithful receive Communion kneeling or standing as the Conference of Bishops establishes. When, however, they receive standing, it is recommended that they make a due sign of reverence, to be established by the same norms, before the reception of the Sacrament » (n. 160); to which is added something regarding this case: « If Communion from the chalice is done by intinction, the one to receive Communion, holding the paten beneath his mouth, approaches the priest, who holds the vessel with the sacred particles and at whose side assists the minister who holds the chalice. The priest takes the host, dips part of it in the chalice and while showing it says, "The Body and Blood of Christ." The person who is to receive Communion responds, "Amen," receives the Sacrament from the priest in the mouth, and then goes back » (n. 287).

Moreover, the practice in which the faithful receive in the hand a particle that has already been dipped in the Most Precious Blood of Christ is to be regarded as an abuse.

Notitiae 38 (2002): 490both species, communion, intinctionPDF of Notitiae 38 (2002): 490