Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/7.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

Utrum liceat sacerdoti celebranti communicare solus postquam Sanctam Eucharistiam fidelibus distribuerit aut Sanctam Eucharistiam distribuere et postea communicare simul cum populo?

℟. Negative ad utrumque

Huiusmodi usus sacerdotis celebrantis cuiusdam, ut nempe communicet solummodo postquam sanctam Eucharistiam fidelibus distribuerit aut, sancta Eucharistia iam distributa, communicare simul cum omnibus ex singulari opinione manat, qua scilicet fideles, utpote convivae ad mensam eucharistiam, imprimis inserviantur.

Omnibus in Ecclesiae Ritibus invenitur ordo traditus ad sacram Communionem accedendi: antea communicat Episcopus vel sacerdos celebrans, postea alii ministri secundum ordinem hierarchicum, demum populus. Sacerdos primus communicat non humanae praestantiae causa, sed ob dignitatem et naturam sui ministerii. Ipse enim in persona Christi agit, ob integritatem sacramenti et quia populo congregato praeest: « Ita, dum Presbyteri cum actu Christi Sacerdotis se coniungunt, cotidie se totos Deo offerunt, et, dum Corpore Christi nutriuntur, ex corde participant eius caritatem qui se in cibum dat fidelibus » (Presbyterorum ordinis, n. 13).

In editione Missalis Romani a Servo Dei Paulo Pp. VI promulgata fidelium communio immediate sequitur communionem sacerdotis, hoc modo actio unica constituens, aliter ac forma in editione Missalis Romani quae anno 1962 apparuit, qua communio sacerdotis disiungitur a communione fidelium per recitationem « Confiteor », per preces « Misereatur », « Indulgentiam », « Agnus Dei » et « Domine, non sum dignus ».

Norma liturgica vigens statuit: « Sacerdos, quoties sanctam Missam celebrat, toties ad altare tempore a Missali statuto se communicare debet, concelebrantes vero antequam ipsi ad distributionem Communionis procedant. Numquam attendat Sacerdos celebrans vel concelebrans usque ad Communionem populi expletam, ut se communicet » (Redemptionis Sacramentum, n. 97).

Whether it is permitted for the priest celebrant to communicate alone after he has distributed the Holy Eucharist to the faithful or to distribute the Holy Eucharist and afterwards to communicate together with the people?

℟. In the negative to both

This sort of practice on the part of some priest celebrants, namely that of communicating only after distributing the holy Eucharist to the faithful or, having already distributed the holy Eucharist, to communicate together with everyone, flows from an individual opinion, namely that the faithful, as guests at the eucharistic table should be served first.

In all the Rites of the Church the order for approaching holy Communion that has been handed down can be found: first, the Bishop or priest celebrant communicates, then the other ministers according to hierarchical order, and finally the people. The priest communicates first not for the sake of human prestige but on account of the dignity and nature of his ministry. For he acts in the person of Christ, on account of the integrity of the sacrament and because he presides over the people that have been gathered, « Thus, as the Presbyters join themselves with the act of Christ the Priest, daily they offer themselves to God, and, as they are nourished by the Body of Christ, they participate in the charity of him who gives himself as food to the faithful » (Presbyterorum ordinis, n. 13).

In the edition of the Roman Missal promulgated by the Servant of God Paul VI, the communion of the faithful follows immediately the communion of the priest, constituting in this way a single action; it is otherwise in the edition of the Roman Missal which appeared in 1962, in which the communion of the priest is disconnected from the communion of the faithful by the recitation of the « Confiteor », by the prayers « Misereatur », « Indulgentiam », « Agnus Dei » and « Domine, non sum dignus ».

The liturgical norm in force establishes: « The Priest, whenever he clebrates the holy Mass, should always communicate at the altar at the time established by the Missal, the concelebrants, however, before they proceed to the distribution of Communion. The Priest celebrant or a concelebrant should never wait until the Communion of the people is completed to communicate » (Redemptionis Sacramentum, n. 97).

Notitiae 45 (2008): 609communionPDF of Notitiae 45 (2008): 609