Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/83.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

79. Communitas seminarii die dominica duas Missas participare debet: mane Missam lectam cum communione sacramentali, horis vero tardioribus Missam solemnem sine participatione sacramentali. Nonne preferendum ut unica habeatur Missa et quidem solemnis, universo coetu seminarii illam participante, cum communione sacramentali?

Resp.: Mens et spiritus Instructionis, n. 15, postulat ut in seminariis, diebus dominicis et festis, habeatur Missa solemnior quam aliis diebus, et cum omnibus elementis Missae, inter quae nominanda veniunt: homilia, oratio fidelium, sacramentalis communio. Si haec perfectior celebratio difficiliorem aut impossibilem reddit participationem ad aliam Missam, haec videtur supprimi aut facultativa reddi posse, absque praeiudicio sincerae pietatis. Eo praesertim cum in eius locum haberi possint cantus Laudum (cf. Instructio, n. 16), celebratio verbi Dei (cfr. Instructio, n. 38), vel alia peculiaria pietatis exercitia, v. g. oratio mentalis.

79. The community of a seminary has to participate in two Masses on Sunday: in the morning a read Mass with sacramental communion, but later on a solemn Mass without sacramental participation. Would it not be preferable to have only one Mass, namely a solemn one, with the whole community of the seminary participating in it and with sacramental communion?

Resp.: The mind and the spirit of the Instructio, n. 15, desires that in seminaries, on Sundays and feasts, there be held a more solemn Mass than on other days and with all the elements of the Mass, among which should be named: the homily; the prayer of the faithful; and sacramental communion. If this more perfect celebration renders participation at another Mass more difficult or impossible, then it seems that it can be suppressed or made optional without any prejudice to sincere piety. This is the case, especially, since in place of this Mass, there could be sung Lauds (cf. Instructio, n. 16), a celebration of the word of God (cfr. Instructio, n. 38), or other particular exercises of piety, e.g., mental prayer.

Notitiae 1 (1965): 305, n. 79communion, missa lecta, seminary, solemn massPDF of Notitiae 1 (1965): 305