Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/benediction.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

30. Utrum benedictio finalis omitti possit, quando benedictio eucharistica immediate sequitur celebrationem Missae?

Resp.: Negative. Agitur enim de duabus actionibus diversis et non inter se connexis. Immo magis conveniens videtur ut benedictio eucharistica immediate post Missam non detur.

30. Whether the final blessing can be omitted when eucharistic benediction immediately follows the celebration of Mass?

Resp.: In the negative. It is a case of two distinct and unrelated actions. It seems, rather, that it would be more agreeable that eucharistic benediction not be given immediately after Mass.

Notitiae 1 (1965): 142, n. 30benediction, final blessingPDF of Notitiae 1 (1965): 142

10. Ad benedictionem cum pyxide impertiendam, sacerdos debetne cum velo humerali eam cooperire.

Resp.: Iuxta morem antiquum et receptum, in signum reverentiae sacerdos pyxidem vel ostensorium manibus velo humberali coopertis accipit. Haec ratio autem non valet pro cooperienda pyxide, quae potius ostendenda est fidelibus, dum benedictio datur, sicut fit quando ostensorium adhibetur. Ideo conformius esse videtur veritati rei si etiam pyxis, in benedictione eucharistica, velo humerali accipiatur sed non cooperiatur.

Notitiae 5 (1969): 327, n. 10benediction, ciborium, humeral veilPDF of Notitiae 5 (1969): 327