Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/canon.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

23. Utrum liceat caeremoniario assistere ad librum in Missa sollemni, praesertim durante Canone?

Resp.: Servetur Ritus servandus n. 69: « In Missa sollemni, inde ab oratione super oblata diaconus et subdiaconus stant post celebrantem. Diaconus autem ad celebrantem accedit quando opus est eius ministerio, statimque in locum suum redit ». Quando diacono impossibile sit assistere ad librum, caeremoniarius hoc faciat. Servitio autem peracto statim recedat in locum suum. Verbum autem post indicat, quod ministri stare debent infra celebrantem, etsi non materialiter post terga ipsius.

23. Whether it is permitted for the master of ceremonies to assist at the book in a solemn Mass, especially during the Canon?

Resp.: The Ritus servandus n. 69 should be observed: « In a solemn Mass, from the prayer over the offerings the deacon and subdeacon stand behind the celebrant. The deacon, however, goes to the celebrant when it is necessary by reason of his ministry and then immediately returns to his place ». When it is impossible for the deacon to assist at the book, the master of ceremonies should do this. After performing his service, however, he should immediately return to his place. The word behind indicates that the ministers should stand below the celebrant, even if not materially behind his back.

Notitiae 1 (1965): 141, n. 23canon, master of ceremonies, missalPDF of Notitiae 1 (1965): 141

24. Ubi stare debent assistentes seu capellani in Missa lecta Praelati durante Canone?

Resp.: Stent post celebrantem. Idest, sese habeant uti ministri sacri ad mentem Ritus servandi n. 69, supra citati.

24. Where should the assistants (or chaplains) stand during the Canon in the read Mass of a Prelate?

Resp.: They should stand behind the celebrant. That is, they should position themselves as the sacred ministers do according to the intention of the Ritus servandus n. 69, cited above.

Notitiae 1 (1965): 141, n. 24assistants, canon, missa lecta, prelatePDF of Notitiae 1 (1965): 141

35. Utrum concelebrantes qui stant circa mensam altaris illud osculentur ad verba « ex hac altaris participatione »?

Resp.: Affirmative, secundum Ritum servandum in concelebratione Missae p. 68: « ... celebrans principalis, et concelebrantes qui stant circa mensam altaris, osculantur illud; deinde omnes se erigunt ... ».

35. Whether the concelebrants who stand near the mensa of the altar should kiss it at the words « ex hac altaris participatione »?

Resp.: In the affirmative according to the Ritus servandus in concelebratione Missae p. 68: « ... the principal celebrant and the concelebrants who stand near the mensa of the altar kiss it; then all stand up straight ... ».

Notitiae 1 (1965): 143, n. 35altar, canon, concelebration, kissPDF of Notitiae 1 (1965): 143

71. Quid facere debet celebrans, cum Sanctus a schola tantum, musica « polyphonica » canitur?

Resp.: Interim opportunius videtur nihil mutare et celebrantem statim inchoare Te igitur dum canitur Sanctus.

71. What should the celebrant do when the Sanctus is sung as « polyphonic » music by the schola alone?

Resp.: It seems more opportune meanwhile for the celebrant to change nothing and to begin the Te igitur immediately while the Sanctus is sung.

Notitiae 1 (1965): 252, n. 71canon, music, polyphony, sanctusPDF of Notitiae 1 (1965): 252

15. Suntne adhuc servandae peculiares formulae Canonis Romani pro Missa in Cena Domini?

Resp.: Affirmative. In novo Ordinae Missae non inveniuntur quia habentur iam suo loco, scilicet in Missali Romano ad Missam in Cena Domini, feria V Hebdomadae Sanctae.

Notitiae 5 (1969): 403–404, n. 15canon, eucharistic prayer, holy thursdayPDF of Notitiae 5 (1969): 403–404