Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/dismissal.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

74. Quando fit expositio sollemnis SS.mi Sacramenti in fine Missae (ex indulto), num dicendum Ite, missa est et benedictionem populo, vel potius, ut feria V in Cena Domini et in festo Corporis Christi in Missa quae praecedit processionem Benedicamus Domino et Placeat sine benedictione (quod rationi magis consentaneum videtur)?

Resp.: Nil in ritu Missae mutetur. Agitur enim de duabos actionibus diversis et non inter se connexis.

74. When solemn exposition of the Most Holy Sacrament is done at the end of Mass (by indult), whether Ite, missa est and the blessing for the people should be said, or rather, as on Thursday of the Lord's Supper and on the feast of the Body of Christ which precedes the procession, Benedicamus Domino and Placeat without the blessing (which seems more reasonable)?

Resp.: Nothing should be changed in the rite of Mass. This is a matter of two distinct actions and not of two which are interconnected.

Notitiae 1 (1965): 253, n. 74blessing, dismissal, exposition, massPDF of Notitiae 1 (1965): 253

41. Quando in fine Missae adhibetur formula benedictionis sollemnior vel oratio super populum, quomodo inserenda est in ritibus conclusionis?

Resp. In n. 124 Inst. gen. dicitur quod quibusdam diebus et occasionibus formulae benedictionis praemittitur, iuxta rubricas, alia formula sollemnior vel oratio super populum. Tunc ritus ita componitur. Post salutationem « Dominus vobiscum », diaconus vel, eo deficiente, [sic] monitionem his vel similibus verbis: Deinde sacerdos, manibus super populum extensis, dicit benedictionem, vel orationem super populum, cui sequitur benedictio, omnibus respondentibus « Amen ». (Cf. pp. 495 et 507 Missalis romani).

41. When the more solemn formula of blessing or the prayer over the people is used at the end of Mass, how should it be inserted into the concluding rites?

Resp. In n. 124 of the General Instruction it says that on certain days and occasions the formula of blessing is preceded, in accordance with the rubrics, by another more solemn formula of blessing or prayer over the people. In this case the rite is put together thus. After the greeting « The Lord be with you », the deacon or, in his absence [the priest] gives the instruction in these or similar words... Then the priest, with hands extended over the people, says the blessing or prayer over the people, which the blessing follows, and all respond « Amen ». (Cf. pp. 495 and 507 of the Missale romanum).

Notitiae 6 (1970): 404, n. 41dismissal, final blessing, oratio super populumPDF of Notitiae 6 (1970): 404