Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/entrance antiphon.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

15. Utrum antiphona ad introitum post Gloria Patri repetenda, omitti possit, quia repetitiones secundum art. 34 Constitutionis sunt vitandae?

Resp.: Repetitio antiphonae ad introitum sequitur ex ipsa natura antiphonae; ideoque non est numeranda inter « repetitiones inutiles », de quibus art. 34 Constitutionis.

15. Whether the entrance antiphon to be repeated after the Gloria Patri could be omitted, because repetitions, according to art. 34 of the Constitution, are to be avoided?

Resp.: The repetition of the entrance antiphon follows from the very nature of an antiphon, and therefore it is not to be counted among the « useless repetitions », about which art. 34 of the Constitution is concerned.

Notitiae 1 (1965): 139, n. 15entrance antiphon, hermeneutics, introit, repetitionPDF of Notitiae 1 (1965): 139

42. In n. 26 Institutionis generalis verba « actioni sacrae » referenda sunt ad processionem sacerdotis et ministrorum vel ad totam celebrationem eucharisticam?

Resp. Verba de quibus supra referenda sunt ad processionem quia in contextu agitur de cantu ad introitum. Tamen ipsa norma induit valorem generaliorem: qualiscumque cantus in Missa aptari debet indoli temporis et actionis, quae hic et nunc peragitur.

42. In no. 26 of the General Instruction, are the words « sacred action » to be understood as referring to the procession of the priest and ministers or to the entire Eucharistic celebration?

Resp. The words mentioned above are to be understood as referring to the procession because in the context they are dealing with the entrance chant. Yet the norm itself takes on a more general force: every kind of chant in the Mass should be made fit to the character of the time and the action which is being carried out here and now.

Notitiae 6 (1970): 404, n. 42entrance antiphon, hermeneutics, introit, musicPDF of Notitiae 6 (1970): 404