Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/mass.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

74. Quando fit expositio sollemnis SS.mi Sacramenti in fine Missae (ex indulto), num dicendum Ite, missa est et benedictionem populo, vel potius, ut feria V in Cena Domini et in festo Corporis Christi in Missa quae praecedit processionem Benedicamus Domino et Placeat sine benedictione (quod rationi magis consentaneum videtur)?

Resp.: Nil in ritu Missae mutetur. Agitur enim de duabos actionibus diversis et non inter se connexis.

74. When solemn exposition of the Most Holy Sacrament is done at the end of Mass (by indult), whether Ite, missa est and the blessing for the people should be said, or rather, as on Thursday of the Lord's Supper and on the feast of the Body of Christ which precedes the procession, Benedicamus Domino and Placeat without the blessing (which seems more reasonable)?

Resp.: Nothing should be changed in the rite of Mass. This is a matter of two distinct actions and not of two which are interconnected.

Notitiae 1 (1965): 253, n. 74blessing, dismissal, exposition, massPDF of Notitiae 1 (1965): 253

De Missa cum pueris

Estne spernenda consuetudo Missae cotidianae pro pueris?

Resp.: Quibusdam in collegiis, in quibus pueri in communi vivunt, vel scholis catholicis, consuetudo invaluit pueros inducendi ad Missam cotidianam. Post editum Directorium de Missis cum pueris quidam se interrogant de sensu tribuendo n. 27 eiusdem, qui sic sonat: « Missa infra hebdomadam a pueris participanda certe cum maiore fructu et minore periculo taedii celebrari potest, si ... non cotidie fit; insuper diligentius praeparari potest, si longius temporis spatium inter varias celebrationes intercedit ».

Res pendet a consuetudinibus et a magistrorum pastorali prudentia. At Directorium ad haec tendit:

1) Vitandum est ne participatio ad Missam cotidianam consideretur a pueris simplex oboedientia alicui legi eamque derelinquat curriculo studiorum expleto.

2) Pueri gradatim manuducendi sunt ad plenam significationem Missae eiusque partium intellegendam. Ad hoc necessarium est ut variis orationis et celebrationis formis assuescant. Directorium in citato numero mentem suam clarius ita exprimit: « Interdum praeferenda est communis precatio, ad quam pueri etiam sponte conferre possunt, vel communis meditatio vel sacra verbi Dei celebratio, quae priores celebrationes eucharisticas continuat et ad posteriores profundius participandas valet ».

Quod responded iis quae dicuntur nn. 13-15, in quibus de varii generis celebrationibus disseritur ut vita cotidiana puerorum in dies magis evangelio imbuatur et facilius elementa liturgica intellegantur, quibus ad pleniorem Missae participationem praeparantur.

3) Celebratio Missae est actio totius communitatis. Qua de re participatio actuosa puerorum maxime fovenda est. Ipsi ergo partem habeant oportet in Missae praeparatione, quae aptius fieri potest si « longius temporis spatium inter varias celebrationes intercedit ».

Missa cotidiana in se non parvipenditur. Immo, « fideles invitantur ut diebus quoque ferialibus saepe, immo cotidie, Missam participent ».1 Sed pro pueris hic habendus est finis ad quam institutio liturgica et catechetica tendit, legibus paedagogicis adhibendo, progressiva manuductione, minime vero subitanea impositione.

1 S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, 25 maii 1957, n. 29.

Notitiae 11 (1975): 125–126children, massPDF of Notitiae 11 (1975): 125–126

[Not yet transcribed - Nondum transcriptum]

This is a decree establishing and giving propers for the Feast of Christ the Eternal High Priest.

Notitiae 49 (2012): 335–368lectionary, liturgy of the hours, martyrology, mass, priest, properPDF of Notitiae 49 (2012): 335–368