Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/matrimony.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

6. Quinam sit contentus brevis admonitionis in initio ritus Matrimonii, secundum Litt. Apost. Sacram Liturgiam, n. V et Instructionem n. 74, a habendae?

Resp.: In celebratione Matrimonii sine Missa, brevis admonitio, paucis tantum verbis facienda, revocet attentionem praesentium ad ea, quae postea fient. Haec admonitio etiam a commentatore bene fieri potest.

6. What should comprise the brief admonition to be given at the beginning of the rite of Matrimony according to the Apostolic Letter Sacram Liturgiam, n. 5 and the Instruction, n. 74, a?

Resp.: In the celebration of Matrimony without Mass, a brief admonition, to be given with only a few words, should call the attention of those present to those things which will happen later on. This admonition can well be given also by the commentator.

Notitiae 1 (1965): 137, n. 6admonitio, commentator, introduction, matrimonyPDF of Notitiae 1 (1965): 137

Patres Pontificiae Commissionis Decretis Concilii Vaticani II interpretandis, proposito in plenario coetu quod sequitur dubio, respondendum censuerunt ut infra :

D. - Utrum, iuxta Litteras Apostolicas Sacrum Diaconatus ordinem, diei 18 iunii 1967, n. 22, 4, collatas cum Constitutione dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium, diei 21 novembris 1964, n. 29, clausula ubi deest sacerdos requiratur ad validitatem delegationis quae fit Diacono pro assistendo matrimonio.

R. - NEGATIVE, seu clausulam supradictam non esse ad validitatem requisitam.

Ssmus Dominus Noster Paulus Pp . VI in Audientia die 4 Aprilis 1969 infrascripto impertita supradictam decisionem ratam habuit, adprobavit et publicari iussit.

PERICLES Card. FELICI, Praeses

AAS 61 (1969): 348deacon, delegation, matrimonyPDF of AAS 61 (1969): 348