Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/blessings.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

2. Utrum benedictio et impositio cinerum (feria IV cinerum), benedictio et distributio palmarum (dominica in palmis) et candelarum (in Praesentatione Domini) peragi possit sine Missa.

℟. Benedictio et impositio cinerum, ob rationes pastorales, fieri potest etiam sine Missa (v. Missale Romanum, p. 180).

Ceterae benedictiones stricte conectuntur cum Missae celebratione ad modum processionis seu sollemnis introiti.

2. Whether the blessing and imposition of ashes (Ash Wednesday), the blessing and distribution of palms (Palm Sunday) and of candles (the Presentation of the Lord) can be done without Mass.

℟. The blessing and imposition of ashes, for pastoral reasons, can be done even without Mass (see Missale Romanum, p. 180).

The other blessings are strictly connected with the celebration of Mass after the manner of a procession or solemn entrance.

Notitiae 10 (1974): 80, n. 2ash wednesday, blessings, candlemas, palm sunday, the presentation of the lordPDF of Notitiae 10 (1974): 80

URBIS ET ORBIS DECRETUM

De signo sanctae Crucis in benedictionibus semper adhibendo

Cum ex usitato more semper liturgica viguisset consuetudo, ut in ritibus benedictionis signum crucis adhiberetur, id dextera manu a celebrante super personas aut res describendo, pro quibus misericordia impetratur, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad dirimenda dubia statuit, ut, etiam si textus illius partis Ritualis Romani cui titulus De Benedictionibus silentio signum ipsum praetereatur vel expressa in eo careat mentione temporis opportuni huius actionis, attamen tamquam necessarium in quavis benedictione sacris ministris peragenda supradictum signum crucis usurpetur.

Hac vero absente mentione, tempus opportunum habeatur cum textus benedictionis verba benedictio, benedicere vel similia praebeat vel his deficientibus verbis, cum concluditur ipsa oratio benedictionis.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 14 Septembris A. D. 2002, in festo Exaltationis Sanctae Crucis.

GEORGIUS A. card. MEDINA ESTÉVEZ, Praefectus

✠ Franciscus Pius Tamburrino
archiep. a Secretis

A DECREE FOR THE CITY AND THE WORLD

On always making use of the sign of the holy Cross in blessings

Since, from the established usage, the liturgical custom has always been in force that in the rites of blessing the sign of the cross is employed by being traced by the celebrant with the right hand over the persons or things for whom mercy is implored, this Congregation for divine worship and the discipline of the sacraments, in order to dispel any doubts, has established that, even if the text of the part of the Roman ritual entitled "The Book of Blessings" remains silent about the sign itself or lacks an express mention of the appropriate time for this action, nevertheless the sacred ministers should adopt the aforementioned sign of the cross as necessary when carrying out any blessing.

Without a mention, however, the appropriate time should be regarded as when the text of the blessing uses the words blessing, to bless, or similar or, lacking these words, when the prayer of blessing itself is concluded.

Anything to the contrary not withstanding.

From the office of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, on 14 September, 2002, the feast of the Exaltation of the Holy Cross.

GEORGE A. card. MEDINA ESTEVEZ, Prefect

✠ Francesco Pio Tamburrino
archbishop Secretary

AAS 94 (2002): 684blessings, gestures, hermeneutics, sign of the crossPDF of AAS 94 (2002): 684