Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/ciborium.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

10. Ad benedictionem cum pyxide impertiendam, sacerdos debetne cum velo humerali eam cooperire.

Resp.: Iuxta morem antiquum et receptum, in signum reverentiae sacerdos pyxidem vel ostensorium manibus velo humberali coopertis accipit. Haec ratio autem non valet pro cooperienda pyxide, quae potius ostendenda est fidelibus, dum benedictio datur, sicut fit quando ostensorium adhibetur. Ideo conformius esse videtur veritati rei si etiam pyxis, in benedictione eucharistica, velo humerali accipiatur sed non cooperiatur.

Notitiae 5 (1969): 327, n. 10benediction, ciborium, humeral veilPDF of Notitiae 5 (1969): 327

36. Num in consecratione vasorum sacrorum, quae non e materia aurea sint confecta, adhiberi debeant formulae Pontificalis Romani?

Resp. Affirmative. Vasa sacra, e quacumque materia confecta, dummodo sit solida et nobili, de iudicio Conferentiae Episcopalis, sunt benedicenda vel consecranda iuxta ritus in libris liturgicis receptos (cfr. Inst. gen. n. 296). Formulae adhibendae sunt adhuc e Pontificali Romano, adiuncta unctione chrismatis pro consecratione.

Notitiae 6 (1970): 263, n. 36chalice, ciborium, paten, sacred vesselsPDF of Notitiae 6 (1970): 263

43. Si panis et vinum a fidelibus offeruntur, quomodo componitur praesentatio patenae cum pane, iuxta n. 102 Inst. gen.?

Nulla habetur difficultas. Nam oblationes quas sacerdos a fidelibus accipit, adiuvantibus ministris, super apta mensa ponuntur et panis ac vinum ad altare deferuntur (cf. n. 101), et deinde fiunt ritus offertorii. Si autem celebrans ultimo accepit a fidelibus patenam aut pyxidem cum hostiis potest directe ad altare pergere et statim formulam oblationis panis dicere.

43. If the bread and wine are brought by the faithful, how is the presentation of the paten with bread, according to n. 102 of the Gen. Inst. arranged?

There is no difficulty. The oblations which the priest receives from the faithful, with the help of the ministers, are placed on an appropriate table and the bread and wine are brought to the altar (cf. N. 101), and then the offertory rites are carried out. If, however, the celebrant receives from the faithful the paten or ciborium with hosts last, he can proceed directly to the altar and immediately say the formula of offering for the bread.

Notitiae 6 (1970): 404, n. 43bread, ciborium, offertory, patenPDF of Notitiae 6 (1970): 404