Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/congregation.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

1. Contingit in coetibus liturgicis magna varietas gestuum et corporis habituum in cursu celebrationis. Exempli gratia debentne fideles:
a) stare durante oratione super oblata?
b) genuflectere post Sanctus ac tota Prece eucharistica durante?
c) sedere post communionem?

Resp.
Ut assolet, IGMR dat regulas simplicissimas ad has quaestiones solvendas (IGMR 21):
a) Fideles stant dum orationes praesidentiales proferuntur; ergo etiam durante oratione super oblata;
b) Item, fideles stant durante tota Prece eucharistica, excepta consecratione. Practice, fideles genuflexi manent ab epiclesi ante consecrationem usque ad acclamationem post consecrationem.
c) Fideles sedere possunt durante silentio post communionem.

Ea quae supra definiuntur minime supervacanea censenda sunt, quia eo tendunt, ut unitas sese gerendi habeatur in coetu qui Eucharistiam celebrat, et ideo manifestetur unitas in fide et in cultu communitatis. Videntur saepe fideles statim post Sanctus, et adhuc saepius post consecrationem, corporis habitu diverso quasi oblivisci se esse participes Liturgiae Ecclesiae, quae est summa actio communitatis, et non tempus sese alienandi in actionem devotionis privatae.

1. A wide variety of gestures and postures in the course of a celebration occurs within liturgical gatherings. For example, should the faithful:
a) stand during the prayer over the offerings?
b) kneel after the Sanctus and during the entire eucharistic Prayer?
c) sit after communion?

Resp.
As usual the IGMR gives very simple rules for resolving these questions (IGMR 21):
a) The faithful stand while the presidential prayers are said; therefore, even during the prayer over the offerings;
b) Moreover, the faithful stand during the entire eucharistic Prayer, except for the consecration. In practice, the faithful remain kneeling from the epiclesis before the consecration until the acclamation after the consecration.
c) The faithful can sit during the silence after communion.

The things which have been defined above must not at all be regarded as superfluous, for they are meant to secure a unity of posture among the group that celebrates the Eucharist and thus so that the community's unity of faith and worship might be manifested. The faithful often seem to assume a variety of postures immediately after the Sanctus and still more often after the consecration, as if they forget that they are participants in the Liturgy of the Church, which is the highest action of the community and not the time for separating oneself for an act of private devotion.

Notitiae 14 (1978): 300–301, n. 1congregation, posturePDF of Notitiae 14 (1978): 300–301