Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/creed.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

17. Utrum celebrans, inchoando Credo, adhuc manus extendere debeat?

Resp.: Negative. Verba hunc gestum significantia, ex errore materiali in prima editione Ordinis Missae irrepserunt. Postea dempta sunt: nam in Ritu servando non inveniuntur.

17. Whether the celebrant, when beginning the Credo, should still extend his hands?

Resp.: In the negative. The words signifying this gesture slipped into the first edition of the Ordino Missae on account of a material error. Afterwards they were taken out, for they are not found in the Ritus servandus.

Notitiae 1 (1965): 140, n. 17creed, gestures, handsPDF of Notitiae 1 (1965): 140

18. Utrum Credo solummodo ad sedem vel ad altare inchoare liceat, an etiam in ambone vel ad cancellos?

Resp.: Servetur Ritus servandus n. 50: « ... ad sedem vel ad altare, inchoat, si dicendum est, Credo in unum Deum, ... ».

18. Whether it is permitted to begin the Credo only at the seat or at the altar or even at the ambo or the rail?

Resp.: The Ritus servandus n. 50: « ... at the seat or at the altar, he begins the Credo in unum Deum if it is to be said, ... » should be observed.

Notitiae 1 (1965): 140, n. 18altar, creed, presider's chairPDF of Notitiae 1 (1965): 140

68. Utrum genuflectendum sit ad verba Et incarnatus est... in festo Nativitatis Domini tantum, an durante tota Octava.

Resp.: Die 25 decembris tantum.

68. Whether a genuflection is to be made at the words Et incarnatus est... on the feast of the Nativity of the Lord alone, or during the whole Octave.

Resp.: On December 25 only.

Notitiae 1 (1965): 252, n. 68christmas, creed, genuflection, octavePDF of Notitiae 1 (1965): 252

2. Utrum Symbolum fidei in octava Paschae sit dicendum, necne?

Ratio huius dubii in eo sistit quod Institutio Generalis Missalis Romani (n. 44) et Normae de anno liturgico (n. 24) testantur Symbolum fidei dicendum esse « in sollemnitatibus ». At omnes feriae octavae Paschae decorantur gradu « sollemnitatis »; ergo Symbolum dicendum videretur.

Resp. Octavae Paschatis et Nativitatis Domini « legibus propriis ordinantur » (cf. Normas universales de anno liturgico et de Calendario, n. 12).

Missale Romanum, feriis infra octavam Paschae, habet rubricam: « Non dicitur Credo ». Ergo Symbolum per se locum non habet. Tamen Symbolum etiam his feriis dici potest, ad normam Institutionis Generalis Missalis Romani n. 44, cum habetur « sollemnior » celebratio.

Notitiae 7 (1971): 112, n. 2creed, easter, octavePDF of Notitiae 7 (1971): 112