Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/eucharistic fragments.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

DE FRAGMENTIS EUCHARISTICIS

Cum explanationes ab Apostolica Sede petitae sint circa modum se gerendi quoad fragmenta hostiarum, Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, die 2 maii 1972 (Prot. n. 89/71), declarationem dedit, quae sequitur:

« Cum de fragmentis quae post sacram Communionem remanserint, aliqua dubia ad Sedem Apostolicam delata fuerint, haec Sacra Congregatio, consultis Sacris Congregationibus de Disciplina Sacramentorum et pro Cultu Divino, respondendum censuit:

Post sacram Communionem, non solum hostiae quae remanserint et particulae hostiarum quae ab eis exciderint, speciem panis retinentes, reverenter conservandae aut consumendae sunt, pro reverentia quae debetur Eucharisticae praesentiae Christi, verum etiam quoad alia hostiarum fragmenta obeserventur praescripta de purificandis patena et calice, prout habetur in Institutione generali Missalis romani, nn. 120, 138, 237-239, in Ordine Missae cum populo, n. 138 et sine populo, n. 31. Hostiae vero quae non statim consumuntur, a ministro competente deferantur ad locum sanctissimae Eucharistiae conservandae destinatum (Cf. Institutio generalis Missalis romani, n. 276) ».

COMMENTARIUM

[Commentarium, in textu originali sequens, hic transcriptum non est.]

ON FRAGMENTS OF THE EUCHARIST

Since explanations about the manner of behaving toward fragments of hosts had been requested from the Apostolic See, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, on 2 May 1972 (Prot. n. 89/71), issued the declaration which follows:

« Since some doubts had been brought to the Apostolic See about the fragments which remain after holy Communion, this Sacred Congregation, after consulting with the Sacred Congregations for the Discipline of the Sacraments and for Divine Worship, decided to respond:

After holy Communion, not only must the hosts which remain and the particles of the hosts which have fallen from them and which retain the species of bread be reverently reserved or consumed out of the reverence which is owed to the Eucharistic presence of Christ, but also with regard to other fragments of the hosts, the prescripts on purifying the paten and chalice as found in the General Instruction of the Roman Missal, nn. 120, 138, 237-239, in the Order of Mass with the people, n. 138 and without the people, n. 31, should be observed. Hosts which are not immediately consumed should be taken by the competent minister to the place for reserving the most holy Eucharist (Cf. Institutio generalis Missalis romani, n. 276) ».

COMMENTARIUM

[The commentary that followed in the original text has not been transcribed here.]

Notitiae 8 (1972): 227–230congregation for the doctrine of the faith, eucharistic fragments, particlesPDF of Notitiae 8 (1972): 227–230