Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/prayers at the foot of the altar.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

12. Utrum omitti possint preces ad gradus altaris, quando Laudes, recitate a communitate choro non adstricta, Missam immediate praecedunt?

Resp.: Affirmative, si hanc Missam immediate subsequentem tota communitas participat. Negative, si post Laudes singuli sacerdotes eiusdem communitatis Missam privatim in altaribus minoribus celebrant.

12. Whether the prayers at the foot of the altar can be omitted when Lauds, recited by a community not bound to choir recitation, immediately precedes the Mass.

Resp.: In the affirmative, if the whole community participates in the Mass that immediately follows. In the negative, if after Lauds individual priests of the same community celebrate Mass privately on low altars.

Notitiae 1 (1965): 139, n. 12lauds, prayers at the foot of the altarPDF of Notitiae 1 (1965): 139

13. Utrum preces ad gradus altaris faciendae omitti possint secundum n. 22 Ritus servandi, quando immediate ante Missam ad altare celebrationis, in quo habetur tabernaculum SS.mi Sacramenti, distribuitur sancta Communio? Nam in ritu distributionis iam habetur Confiteor, Misereatur, Indulgentiam, quae secus repeti deberent.

Resp.: Negative. Sunt duae actiones liturgicae omnino distinctae.

13. Whether the prayers to be done at the foot of the altar can be omitted according to n. 22 of the Ritus servandus when holy Communion is distributed immediately before Mass at the altar of celebration on which there is the tabernacle of the Most Holy Sacrament? For in the rite of distribution, the Confiteor, Misereatur, and Indulgentiam are already contained and would otherwise have to be repeated.

Resp.: In the negative. They are two completely distinct liturgical actions.

Notitiae 1 (1965): 139, n. 13communion, prayers at the foot of the altarPDF of Notitiae 1 (1965): 139

45. Cum celebrans, in precibus ad gradus altaris, non amplius se signet ad verba Adiutorium nostrum in nomine Domini, quaeritur, utrum Episcopus se signare debeat, eaedem [sic] verba dicens, ad benedictionem in fine Missae?

Resp.: Negative, congrua congruis referendo. Nam in utroque casu signum crucis ad verba Adiutorium nostrum omittitur, ne bis successive celebrans se signet.

45. Since the celebrant, in the prayers at the foot of the altar, no longer signs himself at the words Adiutorium nostrum in nomine Domini, it is asked whether a Bishop should sign himself when saying the same words at the blessing at the end of Mass?

Resp.: In the negative, by referring parallel cases to parallel cases. For in either case the sign of the cross at the words Adiutorium nostrum is omitted so that the celebrant does not sign himself twice in a row.

Notitiae 1 (1965): 186–187, n. 45final blessing, hermeneutics, prayers at the foot of the altar, sign of the crossPDF of Notitiae 1 (1965): 186–187

65. Utrum liceat celebranti in Missa versus populum celebrata, dicere preces ad gradus altaris terga vertens populo?

Resp.: Licet.

Notitiae 1 (1965): 251, n. 65prayers at the foot of the altar, versus populumPDF of Notitiae 1 (1965): 251