Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/responsory.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

De responsoriis liturgiae Horarum

Utrum verbis « alii cantus » in n. 49 Institutionis generalis de Liturgia Horarum intellegantur alia responsoria brevia, an potius cantus populares?

R. Intelleguntur potius cantus populares, vel, melius, cantus orantibus noti. Nam cum praeferatur ut responsoria reapse cantentur, si melodiae pro textibus propositis in editione typica non habentur, conceditur, ut « alii cantus », melodiis praediti, et dum modo sint « eiusdem muneris et generis », responsoria indicata subsituant. Proinde non datur facultas ut arbitrarie fiat substitutio, sed in favorem cantus; hac ratione sermo factus est de cantibus « popularibus », qui facilius inveniuntur et a toto liturgico coetu participari possunt. Servata sempre codicione ut etiam textus respondent sensui et spritui cantus responsorialis, nempe ut sit quasi responsum orantis verbo Dei auscultato. Pari ratione ac in Missa pro cantu introitus, de quo Institutio gener. Missalis Romani, n. 26 ait: « Adhiberi potest … alius cantus action sacra, diei vel temporis indoli congruus, cuius textus a Conferentia Episcopali sit approbatus ».

Hi cantus sive pro Officio sive pro Missa de more non imprimuntur in editionibus typicis lingua vulgari exaratis, sed colliguntur in manualibus pro cantu sacro, ne, determinando textum et melodiam, nimis coarcterur possibilitas illos variandi et mutandi.

Notitiae 10 (1974): 323liturgy of the hours, responsoryPDF of Notitiae 10 (1974): 323