Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/sign language.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

95. Utrum lingua sic dicta « per gestus » (sign-language) adhiberi possit in celebratione liturgiae pro surdis?

Affirmative. Nam est unica ratio qua surdi vere actuose participare possunt sacram liturgiam. De facto petentibus quibusdam Coetibus Episcoporum, Beatissimus Pater recenter (14 dec. 1965) benigne concessit ut lingua sic dicta « per gestus » in celebratione liturgiae pro surdis adhiberi valeat, quandocumque ratio pastoralis id suadeat, in omnibus partibus quae lingua vernacula dicuntur. Celebratio ita ordinari potest:
1. Lectiones per signa congregationi significantur.
2. Quoad participationem in aliis partibus quae ad populum spectant:
a) quae a solo celebrante proferuntur, ipse eodem tempore verba profert et simul illa gestibus significat; populus autem gestibus respondent;
b) in partibus vero quae una simul a celebrante et a populo sunt dicendae, v.g. Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei, etc., fideles per gestus signa celebrantis sequuntur.

95. Whether the language that is called « gestural » (sign-language) can be employed in the celebration of the liturgy for the deaf?

In the affirmative. For it is the only system by which the deaf can truly actively participate in the sacred liturgy. As a matter of fact, to certain Conferences of Bishops that asked, the Most Blessed Father recently (14 Dec. 1965) kindly granted that the language that is called « gestural » can be employed in the celebration of the liturgy for the deaf, whenever a pastoral reason suggests it, in all the parts which are said in the vernacular language. The celebration can be ordered like this:
1. The readings are conveyed to the congregation through signs.
2. With respect to participation in the other parts which regard the people:
a) what is pronounced by the celebrant alone, he himself at the same time pronounces the words and likewise conveys them by gestures; the people respond with gestures;
b) in the parts which are to be said together by the celebrant and the people, e.g., the Gloria, the Credo, the Sanctus-Benedictus, the Agnus Dei, etc., the faithful follow the signs of the celebrant through gestures.

Notitiae 2 (1966): 30–31, n. 95deaf, sign languagePDF of Notitiae 2 (1966): 30–31